Ocena brak

Ateizm wymuszony

Autor /Titussss Dodano /02.05.2013

W statystykach religijnych podawano (1970), że na świecie było 543 mln 65 tys. agnostyków i 165 mln288 tys. ateistów, zwracając uwagę na stałe wzrastanie liczby jednych i drugich. Podane liczby budząwątpliwości, gdyż w wielu krajach, zwłaszcza w państwach demokracji ludowej, nie prowadzono statystykwyznaniowych ani religijnych. Gdy zaś ich propaganda antyreligijna wskazywała na istnienie 1 mld800 tys. ateistów i ludzi bez żadnej religii (37% ludności świata), było wiadome, że do ateistów zaliczonoprawie wszystkich obywateli Chin komunistycznych, z których większość, podobnie jak w innych krajachkomunistycznego bloku, nie przyznawała się do religii lub zaniechała praktyk religijnych pod naciskiemwładz.

Sobór w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes stwierdził: w przeciwieństwie do dawnych czasówodrzucanie Boga czy religii lub odciąganie od nich nie jest już czymś niezwykłym i wyjątkowym; dziś bowiemprzedstawia się to nierzadko jako coś, czego wymaga postęp naukowy lub jakiś nowy humanizm. Towszystko w wielu krajach znajduje wyraz nie tylko w poglądach filozofów, lecę także obejmuje w bardzoszerokim zakresie literaturę, sztukę, interpretację nauk humanistycznych i historii, a nawet ustawy państwowe,tak że wielu przeżywa z tego powodu niepokój. Oznajmił następnie, że Kościół zdecydowanieodrzuca ateizm, lecz z uwagi na jego złożoność stara się uchwycić kryjące się w umyśle ateistów powodynegacji Boga oraz poddać je poważanemu badaniu. Ateistów zaś Kościół zaprasza do szczerego i roztropnegodialogu, bez którego nie można realizować uznanego przez sobór zadania, że wszyscy ludzie,wierzący i niewierzący, powinni się przyczyniać do należytej budowy tego świata, w którym wspólnie żyją.

Proponowany dialog miał ogólnie określonych ateistów jako partnerów. Istniała praktyczna kwestia, czyodnieść go do ateistów komunistów ze względu na bezkompromisowość ich doktryny, zwalczającej religię.Przed soborem Święte Oficjuan (1959) .ponowiło potępienie katolików, którzy w wyborach do parlamentuoddali głos na partię komunistyczną lub na jej partie koalicyjne. Na trzeciej sesji soboru kardynałBernard Jan Alfrink wysunął postulat, by nie ponawiać potępienia komunizmu, gdyż cały świat wie,jaka wobec niego jest postawa Kościoła, który powinien promować dialog ze wszystkimi ludźmi dobrejwoli, a nie mnożyć potępienia.

Nie mówił więc sobór wprost o komunizmie i jego ideologii, ale w punkcieateizm usystematyzowany do niego odnosiła się wypowiedz Konstytucji pastoralnej o tej formie ateizmu,która oczekuje wyzwolenia człowieka przede wszystkim przez jego wyzwolenie gospodarcze,twierdząc, że religia z natury swojej stoi temu na przeszkodzie: stąd zwolennicy tej doktryny, gdy dochodządo rządów w państwie, gwałtownie zwalczają religię, szerząc ateizm, przy zastosowaniu, zwłaszcza wwychowaniu młodzieży, również tych środków nacisku, którymi rozporządza władza publiczna.

W Polsce marksiści propagowali ateizm polityczno-państwowy pod hasłem laicyzacji życia społecznego.Katolicy na ogół podzielali pogląd, że filozoficzny ateizm jest całkowicie obcy polskiej kulturze umysłowej,której korzeniem jest niewątpliwie chrześcijaństwo. Badania z lat sześćdziesiątych wśród studentówUniwersytetu Warszawskiego wykazały, że 2% studentów było zdecydowanymi marksistami-ateistami,11% solidaryzowało się z marksizmem, a 68% zaliczało się do oponentów marksizmu. Trudno byłowówczas ogarnąć rozmiar praktycznego ateizmu w polskim społeczeństwie.

Podobne prace

Do góry