Ocena brak

ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,
poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowym
i dziejom współczesnym poświęcony (podtyt. zmieniany),
czasopismo (wg zapowiedzi dwutygodnik), wyd. w Warszawie
nieregularnie 1821-25 (t. 1-5) i red. przez F. Grzymałę.
Pomyślane jako poważny magazyn o ambicjach popularyzatorskich,
starannie redagowane, identycznością motta z J. Kochanowskiego
nawiązywało do —» „Sybilli Nadwiślańskiej".
W kwestiach społ.-gosp. bliskie opozycji liberalnej, w dziedzinie
lit. zajmowało stanowisko ugodowe, nie bez sympatii dla
nowych prądów, drukując przedstawicieli różnych orientacji,
od zwolenników klasycyzmu, jak K. Koźmian, F. Morawski, po
grupę B. Kicińskiego, a nast. młodych romantyków (S. Goszczyński,
M. Grabowski, M. Mochnacki, J. B. Zaleski). W t. 3 (1823) ukazała się przychylna, choć niewolna od zarzutów nota
recenzyjna Grzymały o Poezjach Mickiewicza, jeden z pierwszych
głosów o jego twórczości (z przedr. Upiora), w t. 5 (1825)
- rozprawa Grabowskiego Uwagi nad balladami Stefana Witwickiego
z przyłączeniem uwag. nad szkołą romantyczną
w Polszczę. Od nru 2 wychodził przy A. dodatek „Pielgrzym
Nadwiślański", pośw. historii ojczystej. Do A. nawiązał mies.
pod tymże tyt. wydawany przez A. Langego w Warszawie 1924
(nr 1-3).


W. GIEŁŻYŃSKI Prasa warszawska 1681-1918, W. 1962; zob. też
Grzymała Franciszek.
Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry