Ocena brak

Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012

Charakterystyka

Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu - ELCD (Environmental Life Cycle Design) prezentuje kompleksowe podejście do problematyki projektowania, uwzględnia pełny cykl życia wyrobu, na podstawie rozszerzonego zakresu pojęciowego definiowania jakości. Podstawowe znaczenie ma tu wprowadzenie aspektów środowiskowych - cech ekologicznych - do rozważań kwalitologicznych. Rozpowszechnienie ELCD jako standardowego podejścia do procesu projektowania przyczyni się w przyszłości do zaniku terminów: ,,ekoprojektowanie i ,,ekoprodukt , co będzie oznaczało przyjście tego stanu za powszechny i tym samym oczywisty[1].


Czynniki determinujące ELCD

Czynniki determinujące ELCD[2]:

 • EMAS
 • Ecotax
 • EMS ISO 14001; 14004
 • LCA ISO 14040; 14041; 14042; 14043
 • Znakowanie ekologiczne ISO 14020; 14021; 14024; 14025
 • regulacje prawne
 • wymagania konsumentów
 • wymagania dostawców
 • odpowiedzialność za produkt

Co obejmuje ELCD?

Proces projektowanie ekologicznego obejmuje cały cykl zycia wyrobu, ma za zadanie minimalizacje zużycia wszystkich surowców i całej energii, kosztów użytkowania oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektowanie ekologiczne to powiązanie możliwości technicznych i niezbędnych wymagań ekologicznych[3].


Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu wymaga spełnienia następujących założeń i kryteriów środowiskowych[4]:

 • osiągnięcie odpowiednio wysokiej sprawności ekologicznej przez optymalizacje funkcji
 • oszczędność ilości zasobów
 • minimalizacja oddziaływani produktu na środowisko w trakcie używania
 • wykorzystanie certyfikowanych ekologicznie opakowań
 • uwzględnienie w projekcie opcji technologicznych pozwalających na utylizację w sposób nieszkodliwy materiałów, które nie podlegają ponownemu wykorzystaniu
 • zastosowanie logistyki przyjaznej środowisku
 • wykorzystanie odnawialnych i łatwo dostępnych zasobów
 • wzrost trwałości wyrobów gotowych
 • projektowanie zorganizowane na: powtórne wykorzystanie, recykling materiału i demontaż
 • minimalizacja szkodliwych substancji
 • produkcja przyjazna środowisku naturalnemu

 • Autor: Piotr Bordun
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry