Ocena brak

ARYSTYN ALEKSY, Ansíenos Aléxios

Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012

Żył w XII w., kanonista bizantyjski. Grek z pochodzenia; studiował gramatykę, retorykę, prawo, filozofię i teologię; początkowo był sędzią, ale wezwany do Konstantynopola przez ces. Jana II Kom-nena, przyjął wyższe święcenia i pełnił urząd wielkiego ekonoma oraz nomofilaksa (kustosza) kościoła św. Zofii; został doradcą cesarza i patriarchy, brał udział w synodach kośc;

na polecenie cesarza opracował komentarz do Synopsis canonum Stefana z Efezu z VI w., zbioru przepisów ówczesnego prawa kośc, który wskutek licznych skrótów i błędów, spowodowanych częstym przepisywaniem, stał się prawie bezużyteczny, ponieważ nie zawierał całego prawa kośc, A. w oparciu o pełny tekst jak i glosy oraz prawo cywilne uzupełnił braki; stosując metodę egzeget., podał literalny sens poszczególnych przepisów; komentarz A. stał się wkrótce popularny w pd. Italii pod nazwą nomokanonu ;

w XIII w. został przetłumaczony przez abpa Sawę w Serbii, skąd zawędrował do Bułgarii oraz na Ruś; nieco później pojawiły się bardziej szczegółowe komentarze J. Zonarasa i Teodora Balsamona, które pomniejszyły znacznie dzieła A.; komentarz A. opublikował J.P. Mignę (PG 137 i 138) oraz M. Gordillo.

 

M. Potlis, A. Rhallis, Syntagma hieron kanón, At 1852; A. Kransnożen, Kommentar do kanonów kodeksu Wostocznoj Cerkwi, Mwa 1892; M.A. Ostro-umow, Wwiedienije w prawoslawnoje cerkownoje prawo, Ptb 1893; F. Chalan-don, Les Comnines I-II, P 1912; K.E. Zachariae von Langenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechtes, Wittenberg 1955*.

Podobne prace

Do góry