Ocena brak

Arystotelizm

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

Kierunek filozoficzny wywodzący się od Arystotelesa (384-322 przed Chr.); jego cechą znamienną jest większy realizm niż ten, jaki głosiła wcześniejsza i często z nim rywalizująca szkoła pla-tońska.

Przez Ojców Kościoła był zaniedbywany albo odrzucany, w Średniowieczu jednak - dzięki poparciu filozofów arabskich, Mojżesza Majmonidesa (1135-1204) i św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) - arystotelesowska etyka, logika, teoria przyczynowości (z przyczynami: sprawczą, celową, formalną i materialną) i pogląd na duszę ludzką jako na formę ciała (a nie jak na jego więźnia zgodnie z platonizmem) odzyskały swoje miejsce.

Tomasz z Akwinu opracował własne dowody na istnienie Boga, opierając je na arystotelizmie, ale bronił naturalnej nieśmiertelności duszy, czemu arystotelizm wyraźnie zaprzeczał.

Zob. dusza, neoplatonizm, pięć dróg, platonizm, przyczynowość, tomizm.

Podobne prace

Do góry