Ocena brak

Arystoteles o przyjemnościach

Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011

 1. Arystoteles przyznawał: koniecznie przyjemność jest dobra ; co jednak uznawał za przyjemność?

 2. Cyrenaicy i Epikurejczycy określali przyjemność w opozycji do bólu, przez co ujmowali ją jako zmysłowe doznanie; jednak wg Arystotelesa nie jest to podejście słuszne ze względu na pewną asymetrię między przyjemnością a bólem

 3. Asymetria

 • słowo ‘ból’ może być użyte zarówno na określenie poszczeg. rodz. odczucia zmysłow. jak i niechcianego doświadczenia w ogólności, ale oba rodzaje bólu nie są tym samym

 • jeden jest dającym się zlokalizować odczuciem zmysłowym

 • drugi doświadczeniem psychologicznym

 • gdy mówimy o przyjemności, nie możemy odnosić się do lokalizowalnego doznania

 • Owszem niektóre doznania zmysłowe mogą być przyjemne, ale to nie czyni przyjemności doznaniem.

 • słuszną rzeczą jest powiedzieć, że jedzenie, seks itd. mają zdolność wytwarzania przyjemnych doznań, nie zaś przyjemności.

 1. Dwie implikacje tej asymetrii

 • Czy przyjemność jest naturalnym dobrem?

 • Nawet jeśli się zgodzimy, że ból jest naturalnym złem, ponieważ jest zmysłowym doznaniem, którego unikają instynktownie i ludzie, i zwierzęta, to skoro nie ma zmysłowego doznania przyjemności (korespondującego do bólu), to nie istnieje naturalne dobro, na taki sposób, w jaki ból jest naturalnym złem.

 • chociaż istnieją przyjemne doznania (ciepła kąpiel), inne rzeczy też mogą być przyjemne (konwersacja, gra w tenisa), te drugie w rozważaniach cyrenaików i epikurejczyków pomijano (skupiając się na przeciwstawieniu przyjemności bólowi).

 • doznania, ale częściej polega ono na angażowaniu się w działania dające radość. A to polega na zaangażowaniu w czynność dla niej samej, jako źródła zainteresowania i wartości.zyli przyjemność nie jest jedną rzeczą. To, że ludzie szukają przyjem. nie ozn., że wszyscy szukają jednego rodzaju przyjem.

 • Istnieją przyjemności, które nie zakładają bólu ani apetytu [appetie...]. Przyjemność zakłada istnienie czynności i celów, ale nie każda przyjemność posiada cel różny od niej. Oto dlaczego nie jest słusznym powiedzieć, że przyjemność jest procesem postrzegalnym zmysłowo [perceptible]

 • Czyli chodzi o to, że dana czynność sprawia mi radość nie dlatego, że daje mi przyjemność, ale raczej dlatego daje mi przyjemność, że jest to rodzaj aktywności, który daje mi radość. Jej dobro zatem nie bierze się z tego, że daje mi przyjemność.

 • Jakich przyjemności szukać? (tych powstających ze szczęścia)

Arytsoteles (zgodnie z Millem) powie zatem, że należ szukać dobrych przyjemności, ale owa „dobroć” przyjemności bierze się z czegoś innego niż sam fakt bycia przyjemnym. Szukać tych przyjemności, kt wynikają ze szczęścia. Ale co to szczęście?

Podobne prace

Do góry