Ocena brak

ARTYKUŁY

Autor /Dobroslaw Dodano /01.03.2012

Artykuły grodzkie a. starościńskie określone przez statut warcki w 1423 cztery przestępstwa-gwałt na kobiecie, rozbój na drodze publ., podpalenie, zbrojny najazd - za które posesjonaci byli sądzeni przez sąd grodzki, a nie ziemski.

Artykuły henrykowskie podstawowe prawa szlacheckiej Rzplitej, sformułowane w czasie bezkrólewia w 1573, zaprzysiężone przez Henryka Walezego (i przez kolejnych elektorów), na mocy których król uznawał wolną elekcję, zrzekał się tytułu dziedzica, zobowiązywał się nie decydować o wojnie i pokoju bez zgody senatu i nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu. Odstępstwo od tych zasad zwalniało szlachtę od obowiązku posłuszeństwa królowi.

Artykuły hetmańskie a. wojenne przepisy prawa wojskowego ogłaszane w XVI w. przez hetmanów, a skodyfikowane i potwierdzone przez sejm w 1609.

Artykuły marszałkowskie ustawa o obowiązkach i prawach marszałka wielkiego koronnego przy czuwaniu nad bezpieczeństwem króla, a od czasów Zygmunta Augusta - także sejmu, zatwierdzona przez konstytucję z 1678.

Artykuły sądowe spis prawa zwyczajowego sądowego ziemi krakowskiej z 2. poł. XV w., zachowany tylko w przekładzie polskim, prawdop. z łac., z lat 1474-93.

Podobne prace

Do góry