Ocena brak

ARSENIUSZ WIELKI Św.

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

ur. ok. 354 w Rzymie, zm. prawdopodobnie ok. 449 w Troe (obecnie Tura, przedmieście Kairu), Pustelnik. Pochodził z rodziny senatorskiej; wiadomości o diakonacie A. oraz o jego pobycie 383-394 w Konstantynopolu w charakterze wychowawcy Arkadiusza i Honoriusza, synów ces. Teodozjusza Wielkiego, nie są pewne;

ok. 394 A. udał się na Pustynię Libijską, gdzie na wzgórzu Skete rozpoczął życie pustelnicze; w ostatnich latach życia przeniósł się na wyspę Kanopa k. Aleksandrii, a nast. do Troe; chronologia pobytu A. w tych miejscach nie jest jasna, nawet datę jego śmierci J. David przesuwa na ok. 413;

A. przypisuje się autorstwo 2 pism o życiu ascet. : Didaskalia kai parainesis i Eis ton peira-sten nomlkon (PG LXVI 1617-1627) oraz 44 sentencji zachowanych w Apophthegmata Patrum (Peri tou abba Arseniou 1-44, PG LXV 87-107); święto w Kościele kat. 19 VII, w Kościele gr. 8 V.

 

J. David, DHGE IV 745-747; Baudot-Chaussin VII 448-450; BHG I 63-64; A. Moreschini, BS II 477-479.

Podobne prace

Do góry