Ocena brak

ARRAS

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św. Wedasta (zm. 540); jego następcą został Wedulf, który przeniósł rezydencję do Cambrai; pap. Urban II przeniósł 1093 siedzibę bpstwa z powrotem do A.

W wyniku konkordatu z 1801 dołączono do A. diecezje Boulogne i Saint-Omer; 1853 Pius IX zaaprobował to postanowienie i odtąd bpi A. używają również tytułu bpa Boulogne i Saint-Omer. A. zajmuje 6639 km2 i liczy 1,4 min mieszk., w tym 1 min katolików, 1020 parafii, 882 kapłanów diec. i 45 zak., 21 domów zak. męskich, 230 zakonników, 196 domów zak. żeńskich, 1765 sióstr.

Miasto słynne z produkcji dywanów, tzw. arrasów, posiada późnobarokową katedrę z końca XVII w., pałac Saint--Vaast przebudowany w XVIII w. z dawnego klasztoru oraz muzeum sztuki kościelnej.

 

Duchesne FE III (passim); A. Rodière, DHGE IV 688-706; O. Engels, LThK I 903; F. Gaquère, L'épopée missionnaire du diocèse d'A., Arras 1971.

 

2. Męczenniczki z Arras — ścięte 26 VI 1794 w Cambrai (Francja), szarytki: przełożona MARIA MAGDALENA FONTAINE (ur. 1723) oraz siostry: MARIA FRANCISZKA LANEL (ur. 1745), MARIA TERESA FANTOU (ur. 1747) i JOANNA GÉRARD (ur. 1752).

W chwili wybuchu rewolucji franc. 1789 posługiwały ubogim i chorym, których gromadziły w swym domu zak. zw. Domem Miłosierdzia; 1791 odmówiły złożenia przysięgi władzom rewolucyjnym;

gdy 1793 Dom Miłosierdzia zamieniono na Dom Ludzkości ze świeckim dyrektorem i obsługą, A. pozwolono pracować pod warunkiem złożenia przysięgi; po ponownej odmowie zostały aresztowane 1794 i osadzone w więzieniu, gdzie dobrym słowem i przykładem odwagi dodawały otuchy więźniom; skazane na śmierć zginęły pod gilotyną; beatyf. 13 VI 1920; święto 27 VI w diec. Cambrai i Arras oraz w zgromadzeniach św. Wincentego à Paulo.

 

AAS 12(1920) 281287; L. Misermont, Les bienheureuses Filles de la Charité d'A., P 1920 (Błogosławione Siostry Miłosierdzia z A., Kr 1921); A. Lovat, The Sisters of Charity Martyred at A. in 1794, Lo 1921; BaudotChaussin VI 448-455.

Podobne prace

Do góry