Ocena brak

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

Autor /barbarah Dodano /30.07.2012

. Traktat paryski z roku 1783, który zakończył AMERYKAŃ­SKĄ REWOLUCJĘ, nie ustalił granicy między USA a Kanadą, oddzielającej stan Maine i Nowy Brunszwik. Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów. Gdy Kanadyjczycy zaaresztowali grupę handlarzy ziemią z Maine za próbę usunięcia z tego terenu kanadyj­skich drwali, władze Maine zwołały milicję; to samo uczyniły władze Nowego Brunsz-wiku. Prezydent USA Martin Van Buren (1782-1862) wysłał w okolice Aroostook mały oddział wojsk federalnych pod do­wództwem generała Winfielda Scotta (1786-1866). W marcu 1839 Scott zakończył z powodzeniem negocjacje z brytyjskimi władzami Nowego Brunszwiku; powołano komisję, która miała zająć się uregulowa­niem sporu. Spór zakończył się dopiero w 1842 po podpisaniu traktatu Webster --Ashburton, w którym po „bitwie map" wytyczono granice w spornym obszarze obejmującym około 31 tysięcy km2. Nie wypowiedziana wojna w Aroostook zakoń­czyła się bezkrwawo, ale obie strony kon­fliktu odnosiły się do siebie z niechęcią.

Podobne prace

Do góry