Ocena brak

ARNULF Św.

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

ur. ok. 582 prawdopodobnie w Lay-Saint-Christophe k. Nancy, zm. w pobliżu Remiremont (Wogezy).

Pochodził z rodu rycerskiego; służył w armii Teodeberta II króla Austrazji (—> Frankowie); powołany został na dwór Teodeberta II, gdzie do 612 zarządzał dobrami król. ; A. był protoplastą dynastii -> Karolingów; żonaty z Dodą miał 2 synów: św. -> Chłodulfa (późniejszego bpa Metzu) oraz Ansegisa (ojca Pepina z Heristalu, dziada Karola Młota);

ok. 612 został bpem Metzu, a żona jego wstąpiła do klasztoru; 613 po śmierci króla Teodoryka, brata i następcy Teodeberta II, A. stanął na czele możnowładców ofiarujących koronę Austrazji Chlotarowi II; był wychowawcą -> Dagoberta I, a od 622 jego doradcą;

627 uczestniczył w synodzie w Clichy, a 629 w Reims; w tymże roku opuścił bpstwo oraz stanowisko doradcy król. i udał się do klasztoru, zał. przez jego przyjaciela św. —> Romaryka na górze Habend w pobliżu Remiremont, gdzie ostatnie lata życia spędził jako pustelnik;

oddawał się modlitwie, opiekował się chorymi i ubogimi ; ciało A. zostało przeniesione do kościoła Apostołów w Metz, który nazwano potem kościołem św. A.; szczególnie czczony w Metz, Toul, Remiremont, Nancy, Saint-Dié; święto 19 VIII.

 

Paulus Diaconus, Sancii A. episcopi vita et miracula, PL 95, 731-740; ASanc Iulii IV 435-447; Une Vita A., MGHSSrerMer II 426-446; J. Seytre, Histoire de S.A., Metz 1892; J. Depoin, Grandes figures monacales de temps mérovingiens. Saint A. de Metz, RM U (1921) 245-258; E. Hatton, DHGE IV 612-615; H. Leclerca, DACL XI 826-828; M. Prévost, DBF III 944-945; R. Aigrain, Catholicisme I 855-857; G. Mathon, BS II 446-447.

Podobne prace

Do góry