Ocena brak

ARNOLD I

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

zm. 15 I 1211, Bp poznański. Przypuszcza się, że A. był najpierw opatem benedyktynów w Mogilnie, nast. bpem lubuskim (S. Laguna, A. Małecki, J. Umiński), a po śmierci 1196 bpa Mrokaty bpem poznańskim. Wg innych mniej prawdopodobnych hipotez A. był bpem pozn. 1201-10 (E. Likowski, J. Korytkowski) lub 1201-11 (O. Balzer, Umiński, E. Maleczyńska).

W sporze kośc-polit. między abpem Henrykiem Kietliczem a księciem wlkp.-krak. Władysławem III Laskonogim A. stanął po stronie księcia na czele części duchowieństwa wrogiej reformie kośc, za co abp rzucił nań klątwę, którą zatwierdził pap. Innocenty III bullą z 10 I 1207;

zmusiło to A. do podporządkowania się na zjeździe książąt i bpów w Głogowie (25 XII 1208) abpowi Henrykowi Kietliczowi; A. brał również udział w prow, synodzie w Borzykowie 29 VIII 1210, na którym program kośc-polit. Henryka Kie-tlicza uzyskał całkowite poparcie.

 

W. Semkowicz, PSB I 160-161; G. Sappok, Die Anfänge des Bistums Posen und die Reiche seiner Bischöfe von 968-1498, L 1937, 93-98, 141 ; Nowacki DAP II 53-54.

Podobne prace

Do góry