Ocena brak

ARMIA ZBAWIENIA

Autor /Dobroslaw Dodano /01.03.2012

Ang. Salvation Army, religijno-chary taty wna organizacja chrześc. zał. w Londynie w 1865 przez misjonarza metodystę Williama Bootha, działająca od początku gł. wśród biedoty miejskiej, przestępców, alkoholików itd.

Nazwę, półwojskową organizację i dewizę „Przez krew i ogień", wraz z mundurami i orkiestrami dętymi, przyjęto w 1878. Działalność Armii rozszerzyła się na wiele krajów, gł. anglosaskich.

Podobne prace

Do góry