Ocena brak

ARMAND de BELLEVUE (de Beauvoir, de Bellovisu) OP

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

ur. w 2. poł. XIII w., zm. ok. 1334, Teolog i filozof francuski. Pochodził z Prowansji; 1326 ukończył teologię, został regensem Studium Gen. w Montpellier, a nast. teologiem dworu pap. w Awinionie.

W odpowiedzi na zarzuty komisji pap., potępiającej domin, teologów za spór z pap. Janem XXII na temat jego teorii widzenia uszczęśliwiającego, A. napisał Responsiones [...] ad 19 artículos, w których, opierając się na nauce Tomasza z Akwinu, bronił zaatakowanych teologów przed zarzutem herezji; teorii Jana XXII dotyczą także Epistolae [...] de visione beatifica;

nadto A. jest autorem Tractatus de declaratione difficilium dictorum et dictionum in theologia et philosophia, Pavia 1480; Commentarium in libr um S. Thomae de ente et essentia, Pd 1482, znany także w szkołach domin, w Polsce na pocz. XV w.; pozostawił również zbiory kazań.

 

Mortier III 63-86; P.M. Schaff, DHGE IV 274-275; I. Taurisano, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, R 1916; 37; F. Pugliese, ECat I 1954-1955; A. Walz, LThK I 867.

Podobne prace

Do góry