Ocena brak

ARMA SPLENDENT CAELESTIA

Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012

Anonimowa, śląska sekwencja wielkanocna z 1. poł. XIV w., w kilkunastu rpsach diecezji wrocł. z XIV i XV w. oraz w jednym krak. z XV w.

Jest typową sekwencją okresu przejściowego (już rymowana, choć jeszcze o nierównym rytmie), wysławiającą zwycięstwo Chrystusa nad szatanem i śmiercią; używając porównań militarnych (arma caelestia, nova bella, tui milites), przedstawia kolejno: śmierć Chrystusa i otwarcie się grobów zmarłych, zstąpienie do otchłani, spotkanie Zmartwychwstałego z Magdaleną;

Chrystus nazwany jest m.in. królem i kapłanem, ofiarą złożoną Ojcu, powsz. wolnością, przebaczeniem i odpocznie-niem wierzących, zwycięskim królem chwały; Maryja przedstawiona jest w chwili śmierci Chrystusa jako płacząca Virgo Theotocos, Virgo Theologos. Tekst wyd. AH IX 30 (incipit błędnie: Arva splendent) i Kowalewicz CMAePL I 46-47.

 

Chev 23, 133; B. Gtadysz, Sekwencje XV wieku, AK 33 (1934) 350-352; Kowalewicz PTS 190; Kowalewicz LŚr 191.

Podobne prace

Do góry