Ocena brak

ARGYROPULOS JOANNES

Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012

ur. ok. 1415 w Konstantynopolu, zm. 1487 w Rzymie, bizant. Humanista, filozof, pisarz. Studiował w Padwie; 1448-53 z inicjatywy ces. Konstantyna XI wykładał na uniw. w Konstantynopolu ; po upadku miasta podróżował po Grecji, Italii i Francji; 1457-71 i 1477-81, dzięki poparciu Cosima i Pietra Medici, wykładał filozofię gr. w —> Akademii Florenckiej;

1471-77 i od 1481 przebywał w Rzymie na zaproszenie pap. Sykstusa IV, z którym razem studiował w Padwie; był przyjacielem łacinników, zwolennikiem unii—v florenckiej. Napisał rozprawę o Soborze Flor., o pochodzeniu Ducha Świętego (wyd. R 1652; PG 158, 991-1008).

Jest także autorem pism oratorskich, filoz. i licznych listów. Szczególnie znany jest jako tłumacz pism Arystotelesa: Ethika ntkomacheja, Peri psyches oraz Isagoge Porfiriusza; zrewidował także przekłady innych pism. A. interesował się Arystotelesem głównie jako filolog i historyk, natomiast jako filozof bliższy był platonizmowi.

We wstępie do komentarza Porfiriusza odnowił platońską teorię idei, przypisując im istnienie odrębne od rzeczy widzialnych.

 

J. Fijałek, Jan A. i jego promocja doktorska w Padwie w lipcu 1444 roku, Kr 1902; S. Lampros, Argyropulela, At 1910; M. Heitzman, Studia nad Akademią Platońską we Florencji, Kr 1933; G. Camelli, Giovanni A., Fi 1941 (bibliogr.); E. Garin, Un trattatello Inedito di Giovanni A., w: Prospettive storiche e programmi attuali dell' educazione, Fi 1960.

Podobne prace

Do góry