Ocena brak

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

1.ograniczać import,

2. pobudzać eksport

Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu

Argumenty ogólne

 • Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę

 • Cło optymalne - pojawiło się wraz z myślą, że istnieje taki poziom restrykcji handlowych, które umożliwią poprawę terms of trade kraju

 • Groźba zniszczenia rynku krajowego - staje się realna, gdy udział importu w produkcji krajowej jest tak duży, że grozi całkowitym wyeliminowaniem krajowej produkcji; dotyczy to głownie krajów niżej rozwiniętych

 • Ochrona bilansu płatniczego i krajowego zatrudnienia

 • Podział dochodów

 • W różnych krajach są różne relacje wynagrodzeń kapitału i pracy

 • W krajach uprzemysłowionych praca niskokwalifikowana jest zjawiskiem rzadkim

 • Krajowe zakłócenia na rynkach czynników produkcji

 • Pozostałe argumenty o charakterze ogólnym

Argumenty sektorowe

 • Ochrona gałęzi przechodzących restrukturyzację i upadających

Ochrona nowo powstających gałęzi przemysłu

Interwencje rządowe muszą mieć charakter tymczasowy – wychowawczy

Argumenty sektorowe

Strategiczna polityka handlowa

 • Są strategiczne dziedziny działalności których wspieranie przynosi korzyści społeczne

 • Sektory strategiczne:

- wysokie technologie

- potrzeby ochrony środowiska

- gałęzie półproduktów dla ważnych sektorów

- sektor zbrojeniowy

- gałęzie o wysokim stopniu koncentracji

Podobne prace

Do góry