Ocena brak

„ARGUMENTY"

Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012

Tygodnik społeczno-kulturalny (do 1959 dwutygodnik) wyd. od 1957 w Warszawie przez Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli, od 1969 przez Tow. Krzewienia Kultury

Świeckiej. Zadaniem pisma jest propagowanie światopoglądu materialistycznego oraz krytyka ideologiczna innych poglądów filoz. i rel. ; celem — laicyzacja życia społ. i kulturalnego w duchu racjonalizmu i ateistycznego humanizmu.

Podobne prace

Do góry