Ocena brak

ARETAS IV (Haritah)

Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012

Król nabatejski (9 prz. Chr. -40), przedtem zw. Eneaszem. Jego córka była żoną Heroda Antypasa, który porzucił ją nast. dla Herodiady; A., mszcząc się, zadał mu 36 klęskę pod Gemala;

wprawdzie ces. Tyberiusz na prośbę Antypasa polecił Witeliuszowi, rządcy Syrii, przywieźć A. do Rzymu żywego bądź umarłego (FlavAnt 18, 5,1), ale rozmyślna zwłoka Witeliusza, a wreszcie śmierć cesarza (16 III 37) sprawiły, że rozkaz nie został wykonany; z 2 Kor 11,32-33 (por. Dz 9,22-24) zdaje się wynikać, że 39 do A. należał również Damaszek, gdzie przebywał jego namiestnik, kierujący m.in. prześladowaniami chrześcijan, bezpośrednio zagrażający również św. Pawłowi;

nie jest wszakże wykluczone, że termin namiestnik oznaczać może jedynie reprezentanta A. opiekującego się mniejszością nabatejską w tym mieście. —> Nabatejczycy.

 

Schürer I 726-744, II 82; A. Steinmann, A. IV, König der Nabatäer, BZ 7 (1909) 174-187, 312-341; P. Wilcken, RKA II 673-675; J. Starcky, DBS VII 904-916; A. Jülicher, RAC II 673-677; E. Dąbrowski, NT na tle epoki, PNT I, Pz 1958, 90-93; tenże, Listy do Koryntian. PNT VII, Pz 1965, 468-469.

Podobne prace

Do góry