Ocena brak

ARCHIWUM LITERACKIE

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ARCHIWUM LITERACKIE, seria naukowa IBL PAN, wyd.
przez Ossolineum we Wrocławiu od 1956. Do komitetu red.
wchodzili K. Budzyk, T. Mikulski, S. Pigoń, nast. R. Pollak
(1962-72), Cz. Zgorzelski (od 1962; od 1972 red. nacz.), Z.
Goliński (od 1965), J. Maciejewski (od 1969), T. Ulewicz (od
1972). Edycja źródłowa, obejmująca materiały i rozprawy
z dziedziny kultury i literatury pol., publikacje wspomnień,
nieznanych lub zapomnianych utworów lit., różnego typu
archiwaliów. Poszczególne działy poświęcone są różnym okresom
dziejów kultury: Miscellanea staropolskie 1-5 (1962-80),
Miscellanea z doby oświecenia 1-4 (1960-73), Miscellanea
zlat 1800-18501-2 (1963-67), Miscellanea z okresu romantyzmu
1-2 (1956-72), Miscellanea literackie 1864-1910 (1957),
Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku (1964), Materiały do
dziejów awangardy (1975); osobne tomy objęły korespondencję
K. Estreichera, F. Karpińskiego, A. Asnyka, oraz rejestr
listów do A. Mickiewicza, znajdujących się w muzeum poety
w Paryżu; ukazał się tom monogr. Bolesław Prus. Materiały
(1974).

Podobne prace

Do góry