Ocena brak

„ARCHIWA, BIBLIOTEKI i MUZEA KOŚCIELNE" (ABMK)

Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012

Półrocznik nauk. poświęcony kośc. zbiorom archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym w Polsce oraz problematyce hist, o charakterze źródłoznawczym, wyd. od 1959 przez -> Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL w Lublinie. Funkcję redaktora pełni od początku ks. Stanislaw Librowski.

Treścią publikacji ABMK są prace metodyczne z dawnej i aktualnej problematyki zbiorów kośc, studia z dziejów instytucji archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, przechowujących zabytki kultury kat. w Polsce, sprawozdania z ich działalności, inwentarze rpsów archiwalnych i bibliotecznych, dane biograficzne i bibliograficzne, teksty źródłowe do historii Kościoła w Polsce (dokumenty fundacyjne i erekcyjne instytucji kośc, statuty kapituł, średniow. wizytacje kościołów i parafii oraz materiały z pogranicza geografii hist.), teksty ha-giograficzne, informacje i recenzje z zakresu piśmiennictwa objętego profilem redakcyjnym.

Publikowanie wymienionych materiałów ożywiło ośrodki krajowe zainteresowane problematyką przechowywania zbiorów kościelnych. ABMK jest 3. z kolei czasopismem tego typu na świecie po hiszp. roczniku „Scri-nium" (wyd. od 1951 w Barcelonie) oraz -» „Archiva Ecclesiae", które jednak pomijają problematykę bibliotek i muzeów.

 

M. Jędrzejczak, Bibliografia zawartości pierwszych dziesięciu tomów czasopisma ABMK, ABMK 10(1965) 294-307; J.A. Spież, J. Wiesiołowski, ABMK, SZ 13 (1968) 168-171; K. Zielińska, ABMK, Archeion 51 (1969) 256-258; S. Librowski, Dwadzieścia pięć tomów czasopisma ABMK, ABMK 25 (1972)

Podobne prace

Do góry