Ocena brak

ARCHE

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

ARCHE (gr. arche = początek, two­rzywo, zasada) Termin wprowadzony do rozważań filozoficznych prawdo­podobnie przez Anaksymandra (—> jońska filozofia), oznaczający źródło, początek, pratworzywo, budulec rze­czywistości, ale jednocześnie nie­zmienną zasadę (naturę) istnienia. Wo­kół problemu a. (różnorakiej interpre­tacji prazasady rzeczywistości) kon­centrował się początkowy okres roz­woju starożytnej filozofii greckiej, od Talesa po Arystotelesa (tzw. „linia jońska").

Podobne prace

Do góry