Ocena brak

Arbor philosophica, Arbor Dianae, drzewo filozofów, srebrne drzewo

Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012

Zjawisko krystalizacyjne powstałe w wyniku zmieszania roztworu azotanu srebra z rtęcią przypominające kształtem drzewo i gałęzie; dla alchemików było symbolem i dowodem ,,rosnącej na wzór roślin natury" metali,

Pojęcie to opisuje poza tym najczęściej dwanaście alchemicznych operacji" (calcinatio, solutio, elementorum separatio, coniunctio, putrefactio, coagulatio, cibatio. sublimatio, fermentatio, exaltatio. augmentatio, preiectio), których wzajemne związki często przedstawiano obrazowo w formie rozgałęzionego drzewa.

Podobne prace

Do góry