Ocena brak

ARBELA (Arbil k. Mosulu w Iraku)

Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012

Dawne bpstwo i metropolia obrządku chaldejskiego. Chrześcijaństwo w A. znane było już na pocz. II w.; za panowania króla pers. Szapura II (309-379) wielu chrześcijan A. poniosło śmierć męczeńską; bpstwo w A. powstało w III w. ; w IV w. złączone z bpstwami Nisibis, Mosulu i podniesione do godności metropolii; lista metropolitów znana z IV-XIV w.; A. zostało zniszczone ok. 1399 w czasie wypraw Timura przeciw Persji.

Kronika z A. pt. Ekklesiastike, napisana 550-569 przez Syryjczyka Mesihazeki z Adiabene jest chronologicznie ułożonym zbiorem biografii (rodzaj akt męczeńskich) z 100-550; wydał ją A. Mingana (Sources syriaques 1 (1907), a przekładu łac. dokonał F. Zorell (OCP 8 (1927) 142-204).

 

Quien II 1229-1234; R. Janin, DHGE III 1445; G. Messina, CivCat 83 (1932) 562-576; J. Ortiz de Urbina, OCP 2 (1936) 5-32; Altaner-Stuiber 220.

Podobne prace

Do góry