Ocena brak

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Autor /Machabeusz123 Dodano /06.06.2013

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził reformy wojsk., naśladując pod wielu względami armię prus. 1807 mianowany gen. art., 1808-1810 min. wojny.

Od 1815 faktyczny szef rządu ros., jedyny, który w pewnych sprawach miał dostęp do Aleksandra. Zdolny organizator, zwolennik skrajnego samowładztwa carskiego, ograniczył znaczenie kolegialnych organów władzy. Rozciągnął kontrolę policyjną nad szkolnictwem, wyprowadził surową cenzurę. Był też autorem i realizatorem koncepcji osiedli wojsk.

Po śmierci Aleksandra odsunięty od wpływu na bieg spraw państwowych. Od jego nazwiska pochodzi termin „arakczejewszczyzna”, oznaczający system tępej w'ojsk. dyscypliny, tłumienia wszelkiej swobodnej myśli, izolowania Rosji od wpływów Zachodu.

Podobne prace

Do góry