Ocena brak

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - UPOWSZECHNIENIE PRZEZ ARABÓW ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH

Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012

 

Terytorialny rozrost kalifatu sprawił, że w obrębie państwa stworzonego przez Arabów znalazły się kraje o bardzo rozwiniętej kulturze i wielkich tradycjach cywilizacyjnych.

Arabowie okazali się tym rzadkim rodzajem zdobywców, który stojąc pod względem kulturalnym o wiele niżej od ludów przez siebie podbitych, nie tylko nie zahamował postępu cywilizacji, z jaką przyszło się mu zetknąć, ale potrafił ją przejąć i stać się nawet jej gorliwym propagatorem. Dotyczy to w równej mierze kultury materialnej, jak nauki i sztuki.

X Tak więc w dziedzinie rolnictwa Arabowie, zetknąwszy się z wysoką kulturą rolną Mezopotamii i Egiptu, poznali metody melioracji i przyczynili się do ich rozpowszechnienia na terenie całego państwa. Wystarczy, jeśli wymienimy ryż, trzcinę cukrową, indygo, szafran, wreszcie palmę daktylową. Dzięki ich staraniom zwiększyła się znacznie uprawa bawełny, lnu i konopi.

Oni spowodowali szersze zainteresowanie produkcją ziół leczniczych. Oni — przez rozpowszechnienie drzewa morwowego — przyczynili się do ożywienia przemysłu jedwabniczego. Zamiłowanie do dekoracji roślinnej uczyniło wreszcie z Arabów pionierów ogrodnictwa dekoracyjnego.

Nie mniejsze zasługi położyli w dziedzinie przemysłu. Beduinom, jak zresztą wszystkim ludom koczowniczym, znane było rzemiosło tkackie i metalurgiczne. Stało ono jednak na bardzo niskim poziomie i dopiero zetknięcie się Arabów ze zdobyczami w tej dziedzinie cywilizacji starożytnego Wschodu pozwoliło na jego rozwinięcie i udoskonalenie.

Tak więc, jeśli chodzi o tkactwo, warsztaty arabskie produkowały od najdelikatniejszych materii do ciężkich kobierców, a same już nazwy wielu do dziś używanych tkanin, jak gaza, muślin, adamaszek, wskazują na ich twórców. Podobnie rozwinęło się rzemiosło skórzane, w którym znowu takie nazwy jak safian, czy kurdyban, mówią o ich ojczyźnie.

Rzemiosło metalurgiczne, wobec dotarcia do bogatych źródeł surowca, doszło u Arabów do niebywałego rozkwitu. Cieszyły się zwłaszcza zasłużoną sławą wyroby ze stali, a warsztaty Damaszku i Toledo nie znajdowały sobie równych w ówczesnym świecie.

Zdobywcy arabscy zetknęli się nadto z nieznanymi sobie dziedzinami wytwórczości. Do nich zaliczyć wypadnie przede wszystkim rozbudowany później przez nich przemysł szklany i ceramiczny oraz produkcję pachnideł, maści i leków.

Podobne prace

Do góry