Ocena brak

AQU AVIVA CLAUDIO

Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012

ur. 14 IX 1543 w Neapolu, zm. 31 I 1615 w Rzymie, gen. jezuitów.

Syn księcia Atri; studiował prawo cywilne i kan. w Perugii; był sekretarzem pap. Piusa IV i Piusa V; 22 VII 1567 wstąpił do zak.; po odbyciu studiów teol. był prof, kolegium jez. w Rzymie; 1576 został przełożonym prow, neapolitańskiej, 1579 prow, rzymskiej; 1581 wybrany gen. zakonu; zlikwidował separatystyczne dążenia jezuitów hiszp. wspieranych przez Filipa I;

bronił czystości ascezy ignacjańskiej ; w listach, których napisał 16, wyjaśniał zakonnikom sens duchowości jez., zwracał uwagę na konieczność nieustannego zjednoczenia z Bogiem, pielęgnowania modlitwy, ćwiczenia się w cnotach, zwł. wiary i posłuszeństwa;

bronił apost. charakteru zakonu, dbał o rozwój misji jez. w Ameryce Pd., Chinach i Indiach; zatroszczył się o poprawne wyd. reguły i konstytucji oraz o ich zatwierdzenie 28 VI 1591 przez pap. Grzegorza XIV; dla przełożonych ułożył kodeks postępowania (Jndustriae pro superioribus Societatis. Ad curandos animi morbus, R 1600);

starał się ożywić praktykę -> Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, podać sposoby ich realizacji; w tym celu na podstawie zapisków pierwszych towarzyszy Ignacego ułożył Directorium Exercitiorum spiritualium (R 1591); z inicjatywy A. opracowano szkolny system jez. w Ratio atąue institutio studiorum Societatis Jesu (R 1586); A. założył ok. 200 kolegiów jez. ;

interwencją u Henryka III i Henryka IV doprowadził do złagodzenia ostrych ataków na jezuitów we Francji w czasie działalności Ligi Kat. 1576-93; jego zabiegi w Stolicy Apost. przyczyniły się do osłabienia zaciętych sporów, jakie toczyli 1602-07 jezuici (moliniści — L. de Molina) z dominikanami (D. Bañez) z zakresu zagadnień teologii mor. i dogm. ; dekretami z 6 VII 1610 i 1 VIII 1614 zabronił członkom zak. szerzyć teorię o „sprawiedliwym tyranobójstwie".

 

E.M. Rivière, DHGE I 354358; J. de Guibert, Le genérala! de Claude A., AHSJ 10(1934) 6093; P. Dudon, DSAM I 829834; J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus, R 1953, 219270; B. Schneider, Der Konflikt zwischen Claudius A. und Paulus Hoffaeus, AHSJ 26(1957) 356.

Podobne prace

Do góry