Ocena brak

APOKATASTAZA

Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012

 

APOKATASTAZA = przywrócenie do poprzedniego stanu, po­wrót do czegoś) łc. restitutio; ang. apocatastasis; fr. restitution; nm. Apokatastasis

  1. U pitagorejczyków i u Heraklita z Efe­zu: powrót wszystkiego, co było, do stanu pierwotnego. Idea ta znalazła wyraz w stoickiej teorii -^ wiecznego powrotu (Id) zda­rzeń (^ cykl /1 /).

  2. Przywrócenie ludzkiej natury do pier­wotnego stanu doskonałości; termin wy­stępujący przede wszystkim u Orygenesa oraz w gnostycyzmie. W późniejszej teologii apokatastaza rozciąga się na całe stwo­rzenie, obejmując także potępionych, i oz­nacza odzyskanie stanu doskonałej szczę­śliwości (Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Jan Szkot Eriugena).

Podobne prace

Do góry