Ocena brak

APATYTY

Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013

APATYTY — grupa minerałów fosforowycho wzorze ogólnym 3Caj(P04)2‘CaX2, gdzie Xoznacza F, Cl, O H ; stąd rozróżnia się: apatytfluorowy, apatyt chlorowy i apatyt hydroksylowy;te 3 zasadnicze odmiany tworzą kryształymieszane. Zamiast wapnia mogą występowaćmagnez, żelazo lub mangan, chlor zaś może byćzastąpiony przez SO*. W przyrodzie spotykane sąapatyty o zawartości około 25% pięciotlenku fosforu;czysty apatyt zawiera około 42% fosforu.Apatyty powstają przez krystalizację z magmy;w warunkach glebowych niezwykle odporne nawietrzenie fizyczne i chemiczne, z tych względównic możemy stosować ich nawozów w postacimielonych mączek, lecz jedynie po uprzednimprzygotowaniu w wyniku procesów chemicznych.Z powodu dużej zawartości kwasu fosforowegoapatyt jest obok fosforytu najważniejszym surowcemdo produkowania nawozów fosforowych.Największe złoża fluoroapatytów zostały odkrytew 1925 r. w ZSRU. na półwyspie Kola (kolskiefluoroapatyty).

Podobne prace

Do góry