Ocena brak

Antropologia Kultury: Twarz - Zwierciadło społeczne

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Żywej twarzy nie można oglądać jako rzeczy samej w sobie, niezależnej od obser-watora. Twarz zawsze odbija patrzącego. Patrząc na kogoś, widzimy jednocześnie siebie, swoje odbicie społeczne, tj. widzimy, jak dana osoba nas odbiera, z lekcewa-żeniem, lękiem, podziwem, pogardą itp. Każda więc twarz ma coś z aspektu sę-dziowskiego, w jej wyrazie mimicznym zawarty jest wyrok na patrzącego. [...]

Podobne prace

Do góry