Ocena brak

Antropologia kulturow ćwiczenia WSP TWP

Autor /accepleScorge Dodano /24.01.2007

Antropologia kulturowa – ćwiczenia

Ćwiczenia

Antropologia – to nauka polegająca na adekwatnym opisywaniu i wyjaśnianiu przebiegu procesu ewolucji człowieka w jego własnościach biologicznych i kulturowych.

Kultura – to gatunkowy społecznie organizowany system świadomego przystosowania się człowieka do otoczenia realizowany za pośrednictwem przedmiotowych wytworów i mających na celu zaspokojenie jego różnorodnych potrzeb, które wzbudzają ośrodki napędu.

Potrzeba – to stereotypowe zaburzenie stanu dynamicznej równowagi wewnętrznej w osobniku zachodzące na skutek niedoboru bądź nadmiaru substancji, energii lub informacji.

Specyficzne ludzkie potrzeby:
1. Potrzeba sensu (celowości) życia.
2. Potrzeba uogólnionego poznania świata.
3. Potrzeba estetyczna (przeżycie piękna).

System – to zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi.

Ćwiczenia

Modele ewolucyjne

Antropogeneza – to ewolucyjna transformacje prowadzące od antropologicznego przodka do człowieka współczesnego.

1. Faza ewolucji przygotowawczej – Proterantropy

Formy takie jak: Austrolopiteki – małpa południowa

Kryteria:
a). Mózgoczaszka – 550cm3
b). Dwunożność
c). Produkcja narzędzi

wg Keith – minimalna mózgoczaszka ~ 750 cm3

2. Faza Archantropy
Austrolopiteki
Mózgoczaszka 800 cm3
Narzędzia kamienne – homonoilis
Szczątki 2,4-2,6 mln lat
Homo erectus 1,8-1,6 mln

Kryteria:
a). Produkcja narzędzi
b). Dwunożność
c). mózgoczaszka

Człowiek opanował ogień.

3. Faza Paleantropy

Mózgoczaszka 1370 cm3
Skomplikowane narzędzia kamienne
Neandertalczyk 330 tys-45 tys

Anageneza - (gr. anagennn ‘na nowo rodzić’) biol. rozwój ewolucyjny organizmów, w którym dochodzi do przekształcenia się jednego gat. w drugi bez rozdzielania ciągu populacyjnego (kladogenezy).

Anageneza, transformacja filetyczna - ewolucyjna zmiana cech całej populacji danego gatunku doprowadzająca do tak istotnej różnicy w porównaniu z populacją wyjściową (początkową), że nowa populacja może być uznana za nowy gatunek biologiczny, a populacja początkowa - za gatunek wymarły.

Kladogeneza – proces powstawania gatunków polegający na filogenetycznym rozgałęzieniu – gatunek macierzysty dzieli się na dwa (lub więcej) gatunków potomnych; przeciwieństwo → anagenezy

4. Faza
47 – 45 tys Neantropy 1490 cm3

Socjobiologia + psychologia ( Hamilton Wilson)

Ćwiczenia

Buszmeni (z języka afrikaans "basjesman" - człowiek z lasu, od którego powstał angielski "bushman" i niemiecki "Busch Mann"), nazwa miejscowa San, Saab, koczowniczo-stepowy, zbieracko-łowiecki lud Afryki Południowej., zamieszkujący kotlinę Kalahari i pustynię Namib, liczący ok. 50 tys. osób (1990). Posługują się językami buszmeńskimi z grupy khoisan.

Według większości uczonych uważni za przedstawicieli jednej z najstarszych ras ludzkości (która w epoce neolitu sięgała do Europy, m.in.

Podobne prace

Do góry