Ocena brak

ANTONI MARIA ZACCARIA Św.

Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012

ur. 1502 w Kremonie (Włochy), zm. 5 VII 1539 tamże, Założyciel zgrom, zakonnych. Studiował filozofię w Pawii oraz medycynę w Padwie, gdzie 1524 otrzymał stopień dra; po powrocie do Kremony otaczał opieką lekarską ubogich, uczył dzieci katechizmu w kościele św. Witalisa, by móc służyć bliźnim także pomocą duchową, rozpoczął studia teol.; 1528 przyjął święcenia kapł. i stał się gorliwym głosicielem słowa Bożego w Kremonie; 1530 został kapelanem hrabiny Ludovici Torelli i zamieszkał w Mediolanie;

odznaczał się duchem pokuty i zaangażowaniem apost. (zw. był łowcą dusz), dążył do ożywienia gorliwości duszpast. kapłanów i w tym celu założył ok. 1533 wraz z Bartolomeo Ferrari i Giacomo Antonio Morigia zgromadzenie zak. Clerici Regulares S. Pauli Decollati (->- barnabici); Zgrom. Sióstr Anielskich od św. Pawła (—> angelitki) nadał regułę —> Augustyna i wystarał się 1535 u pap. Pawła III o ich aprobatę;

założył też Stow. Mężów mające na celu umacnianie życia rodzinnego; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej i eucharystii; zaprowadził w Mediolanie-> czterdziestogodzinne nabożeństwo, które potem rozszerzyło się na cały Kościół. Ciało A. pochowano w Mediolanie w kościele św. Pawła, a 1891 przeniesiono do kościoła św. Barnaby; beatyf. 1890, kanoniz. 1897; święto 5 VII.

W obrazach przedstawiających A. występują 3 motywy charakteryzujące jego duchowość: eucharystia, krzyż i postać św. Pawła Apostoła. A. pozostawił 11 listów duchownych (wyd. O. Premoli, Le lettere e lo spirito di S.A. Maria Zaccaria, R 1909), 6 listów o dekalogu (wydał S. de Ruggero, Vita di S.A. Maria Zaccaria, Bre 1933) oraz zarys konstytucji zak. barnabitów (O. Premoli, Storia dei barnabiti nel cinquecento, R 1913).

 

G. Chastel, Saint A. Marie Zaccaria, P 1930; E. Caspani, DSAM I 720--723; Baudot-Chaussin VII 122-125; G. Cagni, Le lettore di S.A. Maria Zaccaria, Boi 1952; G. Cagni, F. Ghilardotti, Le Costituzioni di S.A. Maria Zaccaria Boi 1954; tenże, Concordanze degli scritti di S.A. Maria Zaccaria, Perugia 1960; tenże. BS II 216-220.

Podobne prace

Do góry