Ocena brak

ANTOLOGICZNY STYL

Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012

W Biblii jeden z artyst. sposobów formułowania wypowiedzi, cechujący księgi powstałe w ostatnim okresie monarchii izr. i podczas niewoli babil., polegający na wprowadzeniu w tok narracji hagiografa (w formie aluzji lub reminiscencji) charakterystycznych obrazów, zwrotów, idei lub wątków z ksiąg wcześniejszych; nazwę s.a. wprowadził A. Robert.

Genezą s.a. były refleksje hagiografów nad innymi wypowiedziami Pisma Św., zwł. nad tekstami prorockimi, w których szukano odpowiedzi na pytanie o przyczynę i sens nieszczęść nawiedzających naród wybrany.

Hagiografowie prawie nigdy nie cytują dosłownie tekstów z dawnych ksiąg, lecz reasumują fakty, a inspirując się myślą lub słowem poprzedników, nadają im własne perspektywy, nową treść i właściwą sobie formę, unikając, o ile możliwe, nawet lit. podobieństwa.

S.a. występuje w niektórych księgach epigonów profetyzmu izr. (np. w Za) oraz w Pnp, kontynuującej izr. tradycję prorocką; w NT s.a. występuje w hymnach ewangelii dzieciństwa (Łk 1-2), a przede wszystkim w Ap.

Podobne prace

Do góry