Ocena brak

„ANTHROPOS", Internationale Zeitschrift für Völker und Sprachenkunde

Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012

Międzynar. przegląd etnologiczny, kwartalnik zał. 1906 przez W. —> Schmidta, wyd. początkowo w Mö-dling k. Wiednia, a od 1939 we Fryburgu Szwajcarskim; od 1933 wydawnictwo przejął Anthropos-Institut.

Czasopismo publikuje rozprawy nauk., artykuły, informacje z zakresu ludo-znawstwa, religioznawstwa i językoznawstwa; zamieszcza także recenzje i przeglądy z ok. 200 czasopism etnologicznych; A. stał się organem Szkoły -»- Wiedeńskiej ; przy czasopiśmie powstały związane z nim tematycznie A.-Bibliothek (2 serie monografii), Micro-Bibliotheca A. oraz Studia Instituti A.

 

R. Rahmann, Fünfzig Jahre „A"., Anth 51(1956) 1-8; T. Chodzidlo, 60-lecie „A." (1906-1966), CT 38 (1968) z. 1, 142-145; tenże, „A." w służbie misii, CT 41 (1971) z. 2, 149-155.

Podobne prace

Do góry