Ocena brak

Antagonizm zębów

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Dzięki powyższemu przesunięciu obu szeregów zębów w kierunku podłużnym, największy wymiar policzkowo-podnie-bienny górnego zęba leży między dwoma przeciwległymi zębami dolnymi i odwrotnie. Przy zwartych więc szczękach każdy ząb styka się z dwoma zębami przeciwległej szczeki. Podczas żucia współpracuje grupa składająca się z trzech zębów. Zęby jednoimienne szczęki  żuchwy w każdej takiej grupie trójkowej są antagonistami głównymi, trzeci ząb grupy nazywamyantagonistą wtórnym, lego rodziane od dołu. Zęby górne—ciemne, zęby dzaju podział pracy odciąża poszczę- dolnejasne, gólny ząb. Tylko dwa zęby każdej korony mają po jednym antagoniście, a mianowicie górny ząb mądrości, kióry łączy się tylko z dolnym zębem mądrości i dolny siekacz przyśrodkowy, który łączy się tylko z górnym siekaczem przyśrodkowym.

Podobne prace

Do góry