Ocena brak

ANTAGONIZM

Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013

Ogólnie to przeciwstawianie, osłabianie działania, zwalczanie zachodzące pomiędzy funkcjami, czynnościami czy zadaniami struktur organizmów na różnych poziomach organizacji, aż po molekularny. Także działalność przeciwstawna jednego osobnika względem innego, szczególnie obcego gatunku. Antagonizm molekularny dotyczy np. przeciwstawnego działania jonów wapnia i potasu w regulacji uwodnienia cyto-plazmy, a w rezultacie jej struktury. Nadmiar jednego z kationów pod nieobecność drugiego może doprowadzić do trwałych uszkodzeń komórek.

Podobnie działa antagonizm jonów, polegający na zniesieniu toksycznego działania określonych jonów na rośliny, kiedy występują w roztworze w odpowiednich stosunkach molowych. Szczególnie dotyczy to jonów dwu- i trójwartościowych lub różnych, lecz o tej samej wartościowości. Molekularne mechanizmy ma także antagonizm lekowy, prowadzący do częściowego lub całkowitego zahamowania działania leku.

Wyróżnić można antagonizm kompetencyjny i niekompetencyjny, w tym drugim przypadku mamy do czynienia z antagonizmem allosterycznym (np. zmiana konfiguracji przestrzennej efektora), czynnościowym (np. przeciwstawne działanie acetylocholiny i adrenaliny) i fizjologicznym (np. działanie wazopresyny i propanoloiu, które regulują ciśnienie krwi, działając na różne receptory w różnych narządach).

Antagonizm fizjologiczny dotyczy przeciwnego działania dwóch narządów czy układów. Działalność układu mięśniowego opiera się na współpracy dwóch rodzajów mięśni: zginacza i prostownika, które są względem siebie antagonistyczne. Taki schemat obserwujemy przy układach nerwowych współczulnym i przywspółczuinym, np. pierwszy przyspiesza akcję serce, podczas gdy drugi ją zwalnia.

W aspekcie stosunków pomiędzy całymi organizmami, antagonizm polega na aktywnej walce pomiędzy osobnikami czy populacjami dwóch lub większej ilości gatunków o dostęp do przestrzeni życiowej, pokarmu itp. Sposoby prowadzenia tej walki mogą być bardzo różne. Wiele mikroorganizmów wytwarza antybiotyki, niszczące inne gatunki drobnoustrojów. Grzyby zakwaszają środowisko, utrudniając wzrost acydofilów.

Podobne prace

Do góry