Ocena brak

Anschluss Austrii

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

 

Zbrojenia niemieckie realizowane od 1935 i brak wyraźnych wobec nich sprzeciwów państw zach., a nawet legalizowanie tego stanu rzeczy (umowa niem.- ang. z 18 VI 1935 o liczebności floty niemieckiej), ośmielały Hitlera do demonstrowania swej aktywności na arenie międzynarodowej.

12 III 1938 Niemcy dokonały aneksji Austrii. Hitler już wcześniej (VII 1934) wspierał austriackich narodowych socjalistów, którzy próbowali drogą puczu przejąć władzę. Zginął wtedy ówczesny kanclerz Austrii - E. Dollfuss, ale pucz się nie udał, gdyż Hitler nie mógł wesprzeć zbrojnie austriackich faszystów.

Obawiał się bowiem nie tyle reakcji państw zach., co Włoch, z którymi nie łączył go jeszcze żaden sojusz. W przypadku zajęcia Austrii Niemcy stałyby się bezpośrednim sąsiadem Włoch. Mussolini obawiał się takiego stanu rzeczy, mając na względzie sytuację w pd. części włoskiego Tyrolu, zamieszkałego przez wielotysięczną mniejszość niemiecką.

Nie wykluczał zatem interwencji zbrojnej w wypadku jawnych poczynań Hitlera w Austrii. Nawiązujący się od 1936 sojusz Hitler-Mussolini, pozwolił Niemcom na ponowne zajęcie się sprawą Austrii.

Po zamieszkach wywołanych przez nazistów austriackich (inspirowanych przez Niemcy), Hitler pod groźbą interwencji zbrojnej, zmusił kanclerza Schusnigga do przekazania szeregu najwyższych stanowisk państwowych austriackim faszystom. Nowym kanclerzem został ich przywódca Seyss-Inquart, który zwrócił się do Hitlera z prośbą o pomoc wojskową. 12 III 1938 Niemcy uczyniły z Austrii swoją Marchię Wschodnią (Ostmark).

Kolejnym krokiem Hitlera miała być Czechosłowacja, a polityka appeasementu (ugłaskiwania), prowadzona przez państwa zachodnie (pobłażliwość wobec łamania postanowień wersalskich , Monachium 29-30 IX 1938), doprowadziła do tego, że i to państwo stało się praktycznie częścią Niemiec (15-16 III 1939).

Żądania niemieckie wobec Polski i atak na nią (w związku z ich odrzuceniem) stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej.

Podobne prace

Do góry