Ocena brak

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ, PORTUGALSKIEJ,

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ANONIMA DIARIUSZ PEREGRYNACJI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ,
PORTUGALSKIEJ, jeden z wcześniejszych pol.
zabytków literatury podróżniczej, zawierający barwny opis
przygód od Neapolu po Maltę w okresie 3 III—21 X 1595;
zachowany we fragm. rkpsu z XVII w., wyd. przez J. Czubka
w Krakowie 1925. Bezim. autorem jest szlachcic z Krakowskiego,
o wykształceniu humanist., być może zaprzyjaźniony ze S.
Reszką i P. Kochanowskim, zdaniem H. Barycza - Stanisław
Niegoszewski, późniejszy sekretarz król., który wyruszył do
Włoch 1593 i powracał z Lizbony do Polski 1595. Tenże badacz
łączy autorstwo diariusza pol. z odnalezionym przez siebie
w Bibl. Kórn. łac. Diariuszem podróży włoskiej, także bezim.,
z tegoż roku, opisującym - w sposób bardziej surowy - jakby
wstępny etap tej samej podróży. Na rzecz hipotezy przemawia,
poza zbieżnością treściową i chronol., ten sam typ objawiających
się w obu diariuszach zainteresowań autora (np. zbiory
bibliot., epigrafy, kat. miejsca kultu rei., fortyfikacje, zagadnienia
ekon.), realizm i dążność do opisu z autopsji. Tekst
diariusza łac. pozwala przypuszczać, że jest to jedynie zarys
zamierzonego szerzej opracowania polskiego. Odmienne stanowisko
W. Magnuszewskiego, upatrującego autora w jezuicie
F. Szembeku (Odr. i Ref. w Pol. 1974), zostało przez
Barycza uznane za bezpodstawne (art. Rewizja rewizji..., tamże,
1977).


H. BARYCZ Diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVI
i jego przypuszczalny autor, w: Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską,
Wr. 1965 (tu fragm.); C. BACKVIS Dziennik podróży Polaka po
Włoszech i Hiszpanii, w: Szkice o kulturze staropolskiej, W. 1975
(prwdr. 1970); W. MAGNUSZEWSKI Zagadki autorskie literatury
polskiego baroku, Ziel. Góra 1977.

Podobne prace

Do góry