Ocena brak

ANNIBAL di CAPUA abp.

Autor /Konstans Dodano /24.05.2012

zm. 2 IX 1596 w Neapolu, Nuncjusz w Polsce. Był synem Wincentego, księcia Termoli; ukończył w Padwie filozofię, w Pawii uzyskał doktorat prawa; pap. Grzegorz XIII mianował go swoim szambelanem i wysłał 1576 w poselstwie do ces. Rudolfa II; nast. A. był nuncjuszem w Wenecji; 1579 został abpem Neapolu;

1586 Sykstus V mianował go nuncjuszem w Polsce, na miejsce odwołanego H. Bovio, z zadaniem przygotowania pod kierunkiem Stefana Batorego ligi antytur. ; zgon króla wpłynął na zmianę misji A. ; w czasie elekcji opowiedział się za kandydatem Habsburgów, arcyksię-ciem Maksymilianem; po elekcji Zygmunta III Wazy przeprowadził wybór Maksymiliana, co spowodowało w kraju chaos;

po klęsce Maksymiliana uznał i popierał Zygmunta III Wazę, który wysunął jego kandydaturę do purpury kard.; zalecał królowi usuwanie różnowierców z urzędów; popierał misję jezuitów w Mołdawii i Wołoszczyźnie; 1590 wrócił do Neapolu. A. Gnieź-dziecki wydał Listy A. z Kapuy, Wwa 1852.

 

Relacje II 2-22; Zaleski I (passim); C. Nanke, Z dziejów polityki Kurii Rzymskiej wobec Polski (1587-15891. Lw 1921; Pastor X 173-175, 390-400; M. Morawski, Synod piotrkowski 1589, Wł 1937; K. Lepszy, Walka sejmowa o konfederację warszawską w roku 1587, ORP 4 (1959) 113-135.

Podobne prace

Do góry