Ocena brak

ANNA AUSTRIACZKA, Anna Rakuska

Autor /Konstans Dodano /24.05.2012

ur. 16 VIII 1573 w Grazu, zm. 10 II 1598 w Warszawie, Królowa pol. i szwedz., córka arcyksięcia Karola styryjskiego, pierwsza żona Zygmunta III Wazy, matka Władysława IV.

Jej ślub 1592 z Zygmuntem III Wazą, poprzedzony kilkuletnimi rokowaniami, wywołał w Polsce niezadowolenie ze względu na planowaną przez króla abdykację na rzecz Habsburgów; w czasie podróży do Szwecji, gdzie 1594 koronowano ją na królową, odradzała mężowi ustępstwa wobec wyznaniowych postulatów jego szwedz. poddanych ;

popierała ligę antyturecką, jednakże nie odegrała większej roli polit.; jej żarliwa religijność znajdowała wyraz w surowym życiu, modlitwach, praktykach rel. i jałmużnictwie; popierała starania o kanonizację św. Jacka; wprowadziła na pol. dwór zwyczaje niemieckie.

 

K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kr 1929; tenże, PSB I 132-133.

Podobne prace

Do góry