Ocena brak

Aniołowie

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

(z gr. “angelos” = “wysłaniec, posłaniec”) Duchowi wysłańcy Boga, uznawani - choć w różny sposób - przez judaizm, chrześcijaństwo i islam.

We wcześniejszej tradycji Starego Testamentu aniołów z trudem tylko można było odróżnić od Boga (Rdz 16, 7-13); ich zadaniem było pośredniczenie między Bogiem a ludźmi, a równocześnie ochrona transcendencji Boga.

Nauka o aniołach bardzo się rozwinęła w późniejszym judaizmie, w którym się pojawiaj ą imiona: Michał, Gabriel i Rafael. W Nowym Testamen-cie aniołowie odgrywają wielką rolę (np. Mt 1, 20. 24; Łk 2, 9-15; J 20, 12-13). Posługują oni w prze-prowadzaniu zbawienia ludzkości (Hbr 1, 14).

Nauka Kościoła odróżnia duchową rzeczywistość aniołów, od rzeczywistości bytów materialnych i podkreśla ich osobowe istnienie (zob. DH 3891). Chociaż anio-łowie są raczej pośrednikami objawienia niż jego przedmiotem, zarówno Pismo Święte jak i nauka Ko-ścioła ich istnienie uważają za oczywiste (zob. DH 3320).

Zob. aniołowie stróżowie, chóry anielskie.

Podobne prace

Do góry