Ocena brak

ANIOŁ

Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012

W religiach Wschodu - istota niematerialna, pośrednicząca między bóstwem a ludźmi, wysłannik boga w mazdaizmie, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie; z gr. angelos 'poseł, wysłannik, zwiastun; Hermes, poseł bogów Olimpu'; por. Anglówie (Nie Anglowie...); Archanioł; Cherubin; Serafin.

Anioł augsburski zob. Bernauer Agnes. Anioł Pański modlitwa zaczynająca się od tych słów, odmawiana rano, w południe i wieczorem na głos dzwonów.

Anioł przeleciał, gr. Hermes epeiselthe dosł. 'Hermes przeleciał'; nm. ein EngelJlog durchs Zimmer 'przez pokój', nagła cisza w ogólnej rozmowie. Anioł stróż wg wierzeń chrześc. indywidualnie przydzielony anioł czuwający nad człowiekiem od chwili jego narodzin; zob. Ręka (Na rękach nosić).

Chóry anielskie. Angelologia chrześc. grupuje aniołów w trzech hierarchiach i dziewięciu chórach; por. Biblia, List św. Pawła do Kolosan, 1,16: (1) serafini, cherubini, Trony - kontemplują Boga, (2) Państwa, Księstwa, Zwierzchności - rządzą światem, (3) Mocarstwa, archaniołowie, aniołowie - wypełniają polecenia szczególne. Średniowieczne wyobrażenia o tych hierarchiach ilustruje obraz Botticellego Wniebowzięcie Dziewicy, Londyn, Nat. Gall., zob. Archanioł.

Gromada aniołów może tańczyć na ostrzu szpilki powiedzenie przypisywane, w różnych wariantach, św. Tomaszowi z Akwinu, zwanemu też Doktorem Anielskim, który w swojej Summa theologiae (1269-73) poświęca mnóstwo miejsca i pomysłowości domniemaniom o naturze aniołów, m.in. pytaniu, czy wielu z nich może przebywać jednocześnie w tym samym miejscu. Ognisty Anioł zob. Ogień. Pozdrowienie anielskie zob. Ave Maria. Siedem trąb siedmiu aniołów zob. Trąba.

Upadły anioł zob. Lucyfer; por. Biblia, Apok., 12,9; listę upadłych aniołów podaje Milton w Raju utraconym, 1, 392. Walka z aniołem zob. Jakub. Woda anielska zob. Mirt. Zamek św. Anioła zob. Hadrian (Mauzoleum).

Podobne prace

Do góry