Ocena brak

Animizm

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Termin animizm zaproponował XIX-wieczny antropolog, Edward Burnett Tylor. Nazwę tę nadał formom religii spotykanym wśród ludów pierwot­nych. W religiach animistycznych często istnieje jedno bóstwo nadrzędne, zwykle jest to stwórca świata, który po skończeniu dzieła zostawił go pod opieką pomniejszych duchów, bytów pośrednich pomiędzy bogiem a człowiekiem. Na przykład Irokezi, Indianie z Ameryki Północnej, wierzyli w jednego Wielkiego Ducha, stworzyciela wszech­świata, a jednocześnie w liczne grono duchów, dusz zmarłych i „bogów" władających poszczególnymi elementami otaczającego ich świata.
Wierzenia animistyczne nadają szczególną wagę siłom nadprzyrodzonym i świętym przedmiotom. Na przykład nowozelandzcy Maorysi stworzyli odrębne słowa na określenie zjawisk ich dotyczą­cych. W języku Maorysów, słowo mana oznacza siły nadprzyrodzone, które człowiek może wyko­rzystać w walce z przeznaczeniem i śmiercią. Tapa to z kolei określenie świętych duchów, drzew, ka­mieni i różnych innych obiektów, w tym nawet je­dzenia wodza. Podobna koncepcja świętości zna­na jest w innych regionach świata, gdzie przypisana jest ona na przykład stworzonym przez człowieka podobiznom bóstwa. Dlatego właśnie Aztekowie, pokonani przez hiszpańskich konkwistadorów, zabrali posągi ze świątyni Tenochtitlan i przenie­śli je na północ w nadziei, że święta moc posągów pomoże ich ludowi odzyskać utraconą potęgę.
Archeolodzy odnaleźli pod ruinami starożyt­nego miasta Jerycho gliniane repliki czaszek po­chodzące z czasów prehistorycznych, kiedy nie było jeszcze miasta. Ich obecność sugeruje, że już w epoce kamiennej mieszkańcy tego regionu czci­li swoich przodków. Kult przodków jest powszech­ny, pojawia się w tak różnych kulturach jak na przy­kład starożytny Rzym i XX-wieczne Chiny: zmarli opiekują się tymi którzy pozostali, w niektórych kulturach wierzy się, że zmarli tak długo żyją po śmierci, jak długo żyje pamięć o nich wśród po­tomków. Elementem kultu zmarłych przodków są też prawdopodobnie tajemnicze posągi z Wyspy Wielkanocnej. W Meksyku wyjątkowo uroczyście obchodzony jest Dzień Zmarłych - jest to relikt pradawnych miejscowych wierzeń, obecnie obcho­dzi się go jako święto chrześcijańskie.

Podobne prace

Do góry