Ocena brak

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1549--1550.

Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012

Mimo traktatu pokojowego koń­czącego ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJ­NĘ 1542-1546 Francuzi dążyli do odzys­kania Boulogne, wywierając w tym celu nacisk na Anglię. Nękali Anglików akcjami na pograniczu wojny: posunięciami dyp­lomatycznymi, pomocą, jakiej udzielali Szkotom w ANGIELSKO-SZKOCKIEJ WOJNIE 1542-1549, działaniami floty oraz armii lądowej w rejonie Boulogne. W 1549 król Francji, Henryk II (1519-1559) wypo­wiedział wojnę i prowadząc działania z mo­rza oraz z lądu otoczył Boulogne (przekupił również niemieckich najemników, będących w służbie króla Anglii). Francuzi nie zdołali zdobyć miasta, wobec czego w 1550 wykupili je od osłabionych wojną Anglików, którzy byli ogromnie zadłużeni z powodu kosztów, jakie ponieśli podczas dwóch ostatnich wo­jen z Francją.

Podobne prace

Do góry