Ocena brak

ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

Autor /Konstans Dodano /23.05.2012

Żeńskie zgrom, religijne oparte na regule św. Ignacego Loyoli, zał. 1609 w Saint-Omer (Belgia) przez M. Ward.

A.p., wolne od klauzury, podlegały bezpośrednio Stolicy Apost. ; celem zgrom, było prowadzenie działalności wychowawczej w szkołach, pensjonatach, początkowo tylko dla dziewcząt z rodzin szlacheckich, później także z warstw uboższych.

Mimo decyzji pap. Piusa V, zobowiązującej wszystkie zgrom, żeńskie do uroczystych ślubów i ścisłej klauzury, 1616 Paweł V zatwierdził zgrom. ; ponieważ jego struktura nie mieściła się w prawie kan., zostało 1630 rozwiązane przez pap. Urbana VIII; mimo to a.p. nadal prowadziły pracę wychowawczą w szkołach; 1632 tenże papież zezwolił prowadzić a.p. życie wspólne wg reguły św. Ignacego.

W 1693-99 Anna Barbara Babthorpe zreorganizowała zgrom., które pod nazwą Instytutu Maryi zatwierdził, 1703 pap. Klemens XI; regułę zatwierdził 1749 pap. Benedykt XIV. Zgromadzenie dzieli się na siostry nauczające i konwerski ; wszystkie są zrównane pod względem ubioru i reguły życia.

Instytut liczy ok. 5100 sióstr w ok. 250 domach zak. i dzieli się na 5 autonomicznych odgałęzień, z których każde ma własną przełożoną gen.; domy macierzyste: w Rzymie, Sankt Pölten (Austria), Moguncji, Rathfarnham (Irlandia) i w Toronto.

Z irl. gałęzi a.p., powstałej 1822, F.M.T. Bali założyła zgrom. —> loretanek.

 

M.K.E. Chambers, Life of Mary Ward, Lo 1882; M.V. Rubatscher, Ein kleines Buch von einer grossen Frau, In 1927; J. Grisar, Das Urteil des Lessius, Suarez und anderer über den neuen Ordenstyp M. Wards, Gr 38(1957) 658-712; C. Testore, ECat VII 356-357; J. Grisar, Maria Wards Institut vor römischen Kongregationen (1616-30), R 1966; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry