Ocena brak

Angielskie Czasowniki Nieregularne

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Angielskie Czasowniki Nieregularne

Transkrypt

Angielskie Czasowniki Nieregularne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

bezokolicznik
Infinitive
abide
arise
awake
be
bear
beat
become
begin
behold
bend
bereave
beseech
bet
betake
bid
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build

czas przeszły
Past Tense
abode
arose
awoke
was / were
bore
beat
became
began
beheld
bent
bereft
besought
bet, betted
betook
bade, bid
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
broadcast
built

imiesłów bierny
Past Participle
abode, abided
arisen
awoke / awaked
been
borne / born
beaten
become
begun
beheld
bent
bereft, bereaved
besought
bet, betted
betaken
bidden, bid
bound
bitten, bit
bled
blown
broken
bred
brought
broadcast, broadcasted
built

25

burn

burnt, burned

burnt, burned

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

burst
buy
cast
catch
chide
choose
cleave
cling
clothe
come
cost
creep

burst
bought
cast
caught
chid
chose
cleft, clove
clung
clad, clothed
came
cost
crept

burst
bought
cast
caught
chidden
chosen
cleft, cloven
clung
clad, clothed
come
cost
crept

38

cut

cut

cut

39
40

deal
dig

dealt
dug

dealt
dug

41

do

did

done

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
fly
forbear
forbid
forecast
forego
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
freeze
get
gild
give
go
grind
grow
hang
have
hear
hew
hide
hit

drew
dreamt
drank
drove
dwelt
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flung
flew
forbore
forbade
forecast
forewent
foresaw
foretold
forgot
forgave
forsook
froze
got
gilt, guilded
gave
went
ground
grew
hung, hanged
had
heard
hewed
hid
hit

drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flung
flown
forborne
forbidden
forecast
foregone
foreseen
foretold
forgotten
forgiven
forsaken
frozen
got, gotten (US)
gilt, guilded
given
gone
ground
grown
hung, hanged
had
heard
hewn, hewed
hidden, hid
hit

78

hold

held

held

79
80

hurt
keep

hurt
kept

hurt
kept

LP.

znaczenie
znieść, wytrzymać, mieszkać, przestrzegać
powstać, powstawać, pojawić się
przebudzić się, obudzić, budzić się
być
nieść, znosić, rodzić, dźwigać
bić, tłuc, zbić, pobić (wroga), trzepać (dywan), dobijać się (do drzwi)
stać się, zostać (kimś), wypadać
zaczynać
patrzeć
zgiąć, skręcić, zgiąć (się), schylić, przeginać
pozbawić (kogoś, czegoś), osierocić (kogoś)
błagać, zaklinać
zakładać się (iść o zakład)
udać się (dokądś)
rozkazać
wiązać, przywiązywać, obszywać, oprawiać (książkę)
gryźć, obgryzać, trawić, szczypać
krwawić, puszczać (krew), wykrwawić się, ciągnąć z kogoś forsę
dmuchać, dmuchnąć, sapać, dyszeć
(z)łamać (słowo, przedmiot, nogę), rozbić, potłuc, urwać, roztrzaskać
hodować, wychowywać, spłodzić, płodzić, rozmnożyć
przynosić, przywieźć, przyprowadzić
transmitować, nadawać (przez radio), rozgłaszać
budować, konstruować, wznosić (dom)
płonąć, palić, poparzyć, wypalić (dziurę), przypalić (zupę), spłonąć,
pałać (miłością), świecić (lampą), opalać się
pękać, rozerwać, wysadzać, rozlatywać się
kupować, kupić, okupywać
rzucać, rzucić (kamień, spojrzenie, czar)
łapać, chwytać, łowić, przyjść na czas (na pociąg), zarazić się (czymś)
łajać, besztać, dawać burtę
wybrać, wybierać (królem), postanowić, woleć
rozłupać, rozłupywać
lgnąć, przywrzeć, przylgnąć (do czegoś, kogoś), przyczepić się
ubierać
przyjść, przyjechać, przylecieć, przybyć, zbliżyć się, doczekać się
kosztować
pełzać, czołgać się, skradać się, wkradać się (w czyjeś łaski)
ciąć, obcinać, ścinać, odciąć, kroić (garnitur), obierać (ziemniaki),
zmykać
postępować (dobrze-źle), handlować, dotyczyć, rozdawać, dzielić
kopać, ryć, grzebać, wkuwać (np. angielski)
robić, zrobić, wykonać, przyrządzić (golonkę), sprzątać (pokój),
czynić, postępować
ciągnąć, ssać, wyciągnąć, rysować, nakreślić, wyrwać (ząb, gwóźdź)
mieć sen, marzyć
pić, wypić, napić się
pędzić, gnać, prowadzić (pojazd), powieźć, odwieźć (np. na stację)
mieszkać, przebywać
jeść, żreć, spożywać, jadać
upaść, spaść, spadać, przewrócić się, ulegać (pokusie)
karmić, żywić, nakarmić, paść, dostarczać żywność (komuś)
czuć (się), wyczuwać, dotykać
walczyć, bić (się)
znajdować, odkrywać, stwierdzać
uciekać, unikać (czegoś, kogoś)
rzucać (coś, czymś), wypadać, ciskać, rzucać się
latać
powstrzymywać się od czegoś, być cierpliwym i wyrozumiałym
zabraniać, zakazywać, nie pozwalać
zapowiadać, przewidywać
poprzedzać
przewidywać
przepowiadać, wróżyć
zapominać
wybaczać, przebaczać
opuszczać, porzucać, zaniechać
zamarzać, krzepnąć, mrozić
dostać, otrzymać, nabywać, zawołać, przynosić, odnosić, nakłaniać
pozłacać
dawać, dać, ustępować
iść, jechać, pójść, udawać się (dokądś)
mleć, miażdżyć, utłuc, rozkruszać, ostrzyc, szlifować, wkuwać
rosnąć, sadzić, uprawiać
wieszać, powiesić, rozwieszać, instalować
mieć
słyszeć, usłyszeć, posłuchać, przesłuchiwać
ciosać, rąbać, ociosywać, urabiać
ukrywać się, chować, schować
uderzyć, stuknąć, ugodzić, trafić (kogoś, w coś), natrafić, natknąć się
trzymać (coś konkretnie) (się czegoś; za coś), dzierżawić,
wytrzymywać
ranić, kaleczyć, boleć, szkodzić (komuś, czemuś), obrazić
przestrzegać, stosować się (do przepisów), spełniać (obietnicę),
obchodzić (urodziny), bronić (bramki piłkarskiej), dawać na

81
82
83
84

kneel
knit
know
lade

knelt
knit, knitted
knew
laded

knelt
knit, knitted
known
laden, laded

85

lay

laid

laid

86

lead

led

led

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

lean
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
misgive
mislay
mislead
mistake
misunderstand
mow
outdo
outgrow
overcast
overcome
overdo
overdraw
overeat
overfeed
overhear
overpay

leant, leaned
leapt, leaped
learnt, learned
left
lent
let
lay
lit, lighted
lost
made
meant
met
misgave
mislaid
misled
mistook
misunderstood
mowed
outdid
outgrew
overcast
overcame
overdid
overdrew
overate
overfed
overheard
overpaid

leant, leaned
leapt, leaped
learnt, learned
left
lent
let
lain
lit, lighted
lost
made
meant
met
misgiven
mislaid
misled
mistaken
misunderstood
mown, mowed
outdone
outgrown
overcast
overcome
overdone
overdrawn
overeaten
overfed
overheard
overpaid

115

override

overrode

overridden

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

overrun
oversee
oversleep
overtake
pay
put
quit
read
rebuild
rend
rewind
rid
ride
ring

overran
oversaw
overslept
overtook
paid
put
quit, quitted
read
rebuilt
rent
rewound
rid, ridded
rode
rang

overrun
overseen
overslept
overtaken
paid
put
quit, quitted
read
rebuilt
rent
rewound
rid, ridded
ridden
rung

130

rise

rose

risen

131
132
133

run
saw
say

ran
sawed
said

run
sawn, sawed
said

134

see

saw

seen

135

seek

sought

sought

136

sell

sold

sold

137

send

sent

sent

138

set

set

set

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

sew
shake
shear
shed
shine
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
slay
sleep
slide
sling
slink
slit

sewed
shook
shore, sheared
shed
shone
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slew
slept
slid
slung
slunk
slit

sewn, sewed
shaken
shorn, sheared
shed
shone
shot
shown, showed
shrunk, shrunken
shut
sung
sunk
sat
slain
slept
slid, slidden
slung
slunk
slit

157

smell

smelt, smelled

smelt, smelled

158
159

smite
sow

smote
sowed

smitten
sown, sowed

utrzymanie, trzymać
klęczeć
dziergać (robić) na drutach
wiedzieć, znać (kogoś, coś), umieć, poznawać
ładować
kłaść, położyć, układać (do snu), pokrywać (dywanem), nakryć do
stołu
prowadzić, kierować (kimś, czymś), wskazywać drogę, zagrywać
(piłki)
opierać się (o coś, na czymś), mieć oparcie (w kimś)
skakać, przeskoczyć
uczyć się, dowiadywać się
opuszczać, zostawiać, porzucać, wyjść, odejść, wyjeżdżać
pożyczać (coś komuś)
pozwolić, pozwalać, dopuszczać, niech(!)
leżeć, znajdować się - tkwić
oświetlać, zapalić (ogień, lampę), spoczywać
gubić, tracić, zapodziać, zmarnować (okazję), spóźnić się (na pociąg)
robić, zrobić, wytworzyć, wyprodukować
znaczyć, mieć na myśli, oznaczać, mieć zamiar, przeznaczać
spotykać się, spotkać, poznawać, zapoznawać się, stawiać czoło
wzbudzać obawy
zapodziać, zarzucić
wprowadzić w błąd, mylić
pomylić się, źle zrozumieć
nie zrozumieć
kosić
przewyższać, prześcignąć
wyróść, przerastać (kogoś), wyrastać
zachmurzyć się (niebo), zasępić się, zasmucić
pokonać, przezwyciężać, pokonywać
przesadzać (w czymś), przemęczyć, przesmażyć (befsztyk)
przekraczać (konto, kredyt), wystawiać czek bez pokrycia
przejeść się, objeść się
przekarmiać
podsłuchiwać, podsłuchać
przepłacać, nadpłacić
stratować (kopytami), zlekceważyć, przejeżdżać (przez coś),
przekroczyć
najechać (kraj), przekroczyć granicę
nadzorować
zaspać
zaskakiwać, odrabiać (zaległości), przegonić, dopędzić
płacić, zapłacić, wynagradzać, uiścić należności
kłaść, położyć, umieszczać, postawić
przestać, opuścić (mieszkanie, posadę), rozstawać się, pożegnać
czytać, studiować, głosić
odbudować
rozdzierać, odrywać, rozłupać
przewijać
uwolnić (od czegoś), eliminować, uwalniać
jeździć (konno, rowerem)
dzwonić, brzmieć, telefonować
podnosić się, (w)stawać (z łóżka, od stołu), wschodzić (słońce),
wzbierać (rzeka), dochodzić (do sławy, stanowisk)
biec, pędzić, spieszyć się
piłować, rżnąć
powiedzieć, wypowiadać, wygłaszać (kazanie), odprawiać (mszę)
widzieć, zobaczyć, ujrzeć, zauważyć, zrozumieć, połapać się,
odwiedzić
szukać, starać się o coś, chcieć, usiłować, próbować, dążyć (do
czegoś)
sprzedać, sprzedawać, sprzeniewierzać się, wykiwać, cieszyć się
popytem
posłać, wysyłać, nadawać (list), wywołać, sprawiać, transmitować
(radio)
umieszczać, postawić, kłaść, montować, regulować, nastawiać,
umocować
szyć, uszyć
potrząsać, trząść
odzierać ze skóry, strzyc (owce)
pozbyć się (kogoś, czegoś), tracić (włosy, kolegów), pogubić (bagaż)
świecić się, zabłyszczeć, pucować, czyścić do połysku
strzelać, ciskać, polować
pokazywać, wystawić na pokaz, demonstrować
kurczyć się, cofać się
zamknąć, przytrzasnąć (np. palec), zamykać się
śpiewać, wyć, bzyknąć
tonąć, topić się, zagłębiać się
siedzieć, siadać, posadzić
zabijać, uśmiercać
spać
ślizgać się, pośliznąć się
strzelać z procy, ciskać, cisnąć
podkradać się, skradać się
rozłupać, rozciąć, pęknąć, rozdzierać
wąchać, pachnieć, poczuć zapach (czegoś), wyczuć
(niebezpieczeństwo)
uderzyć, poracić, walnąć, grzmotnąć
siać, wysiewać

160
161
162
163
164

speak
speed
spell
spend
spill

spoke
sped
spelt, spelled
spent
spilt, spilled

spoken
sped
spelt, spelled
spent
spilt, spilled

165

spin

span

spun

166
167
168
169

spit
split
spoil
spread

spat
split
spoilt, spoiled
spread

spat
split
spoilt, spoiled
spread

170

spring

sprang

sprung

171
172
173
174
175
176
177

stand
steal
stick
sting
stink
strew
stride

stood
stole
stuck
stung
stank, stunk
strewed
strode

stood
stolen
stuck
stung
stunk
strewn, strewed
stridden

178

strike

struck

struck

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

string
strive
swear
sweat
sweep
swell
swim
swing
take
teach
tear
tell
think
thrive
throw
thrust
tread
unbend
unbind
underbid
undergo
underlie
understand
undertake

strung
strove
swore
sweat, sweated
swept
swelled
swam
swung
took
taught
tore
told
thought
throve
threw
thrust
trod
unbent
unbound
underbade
underwent
underlay
understood
undertook

strung
striven
sworn
sweat, sweated
swept
swollen, swelled
swum
swung
taken
taught
torn
told
thought
thriven
thrown
thrust
trodden
unbent
unbound
underbidden
undergone
underlain
understood
undertaken

203

undo

undid

undone

204
205

unwind
uphold

unwound
upheld

unwound
upheld

206

upset

upset

upset

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

wake
wear
weave
wed
weep
wet
win
wind
withdraw
withhold
withstand
wring
write

woke, waked
wore
wove
wed, wedded
wept
wet, wetted
won
wound
withdrew
withheld
withstood
wrung
wrote

woke, woken
worn
woven
wed, wedded
wept
wet, wetted
won
wound
withdrawn
withheld
withstood
wrung
written

mówić, wygłaszać
spieszyć się, pędzić, pomknąć
sylabizować, przeliterować
wydawać (pieniądze), spędzać (czas), poświęcić (czas, pieniądze)
rozlewać, rozlać, rozsypywać (sól)
snuć (przędze, opowiadanie), prząść, łowić ryby na błyszczkę,
układać (historię)
splunąć, pluć (krwią), lekceważyć
rozłupać, rozszczepić, dzielić na części
psuć, popsuć, uszkodzić, zniszczyć, ograbić
rozciągać, rozszerzać się, rozwinąć, rozpowszechnić się
skoczyć, nagle się wyprostować, tryskać, eksplodować, zaskoczyć
(kogoś czymś)
stać, pozostawać, stanąć, postawić
kraść, ukraść, skradać się
przylgnąć, wtykać, wsadzić, tkwić
kłuć, poparzyć, żądlić, boleć
śmierdzieć, cuchnąć
posypywać, rozrzucać, sypać
kroczyć, iść dużymi krokami
uderzać (coś, kogoś), bić, tłuc, wybijać (godziny, medale), zapalać
(zapałkę), robić wrażenie, natknąć się, strajkować
nizać, związywać, przywiązywać
usiłować, starać się, dążyć
kląć, przysięgać
pocić się
sięgać, sunąć, zamiatać
puchnąć, obrzmiewać
pływać, płynąć, przepłynąć
huśtać, kołysać się, bujać się
brać, wziąć, chwytać, przyjąć
uczyć, nauczać (kogoś)
szarpać, drzeć, rwać, ciągnąć
mówić, opowiadać, wskazywać (drogę, czas), poznawać
myśleć, sądzić, uważać, wyobrażać sobie, oczekiwać, mieć zamiar
prosperować, kwitnąć, dobrze się rozwijać (chować, rosnąć, miewać)
rzucać, cisnąć
popychać, szturchnąć, wytrącić, pchać, wciskać
stąpać, deptać
wyprostować, rozprostować, odprężać się (relaksować)
rozwiązać, uwalniać z więzów, rozwiązywać (np. włosy)
złożyć korzystniejszą ofertę, nie wykorzystać w licytacji (kart)
przejść, doznać, przecierpieć, doświadczyć, poddawać się (czemuś)
leżeć (pod czymś)
rozumieć, pojąć, zorientować się, wywnioskować
przedsiębrać, podejmować się (czegoś), zobowiązać się
rozpinać, rozpruć, anulować, unieważnić, niszczyć, rozwiązać,
zniweczyć rujnować (kogoś)
rozwijać, odwijać, rozwijać się
podtrzymywać (tradycję, budynek), popierać (coś, kogoś)
wywracać, wzburzać, przewracać, niepokoić, wyprowadzić z
równowagi, rozkuć
obudzić się, nie spać, wzburzać (uczucie), wskrzeszać (wspomnienia)
nosić (na sobie), być ubranym w, ubierać się
tkać, splatać, knuć (intrygę)
poślubić
płakać, opłakiwać, lamentować
zwilżać
zwyciężać, wygrać, przekonać
nakręcać, nawijać, wywindować
wycofywać (się), odsuwać
wstrzymywać, odmówić
opierać się (przeciwstawiać), wytrzymywać
wyżąć, wyciskać, wymóc, ukręcać
pisać, napisać, zapisać

Podobne prace

Do góry