Ocena brak

ANGELITKI, Angeliche di S. Paolo, barnabitki, gwastalki

Autor /Goar Dodano /23.05.2012

Żeńskie zgrom, zakonne, zał. ok. 1530 w Mediolanie przez św. Antoniego Maria Zaccaria i Ludovice Torelli z Guastalla; przyjęło regułę św. Augustyna, zatwierdzoną 15 I 1535 przez pap. Pawła III. W 1557 zgrom, zostało zreorganizowane wg wskazań Soboru Tryd., a jego członkinie zobowiązano do zachowania ścisłej klauzury;

12 V 1625 konstytucje a., przejrzane przez Karola Boromeusza, otrzymały aprobatę pap. Urbana XIII; 1810 dekretem ces. Napoleona I zgrom, zostało zniesione; wskrzesił je 21 XI 1879 barnabita P. Mauri. Papież Benedykt XV zwolnił a. od zachowania ścisłej klauzury dla ułatwienia im pracy wychowawczej wśród dziewcząt.

Obecnie liczą ok. 270 zakonnic i mają 23 domy zak. we Włoszech, Belgii, Francji i Brazylii; pozostają pod duchowym kierownictwem barnabi-tów. Działalność a., ceniona przez Karola Boromeusza, wpłynęła, zwł. w XVI i XVII w., na podniesienie poziomu życia mor. we Włoszech.

 

A. Dubois, Les A. de s. Paul, P 1923; A. Tonna-Berthet, DHGE Ul 58-60; Heimbucher I 640; A. Bozzone, DE I 145; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry