Ocena brak

ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

Autor /Goar Dodano /23.05.2012

Wyższa uczelnia filoz.-teol. w Rzymie. A. posiada wydział filoz., teol. i prawa kan., z prawem nadawania stopni akademickich.

A. powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap. Grzegorza XIII. W 1727 Benedykt XIII zezwolił nadawać stopnie akademickie również studiującym zaocznie; 1882 Leon XIII zatwierdził przy kolegium wydział filozofii, a 1896 prawa kan.;

1906 kolegium zostało podniesione do rangi Pontificum Atheneum A., które 1909 staraniem o. H.M. Cormiera przekształcono w Pontificio Istituto Internazionale A., z wydziałami filoz., teol. i prawa kan.; 1963 Jan XXIII motu proprio Dominicanus Ordo nadał uczelni tytuł uniwersytetu. Wielkim kanclerzem A. jest każdorazowy gen. zakonu.

Przy wydziale filoz. istnieje od 1936 dwuletnie studium przygotowujące kandydatów do studiów wyższych; przy wydziale teol. działa od 1955 Instytut Zagadnień Życia Wewn. (Institutům Spiritualitatis), a przy wydziale filoz. — Instytut Nauk Społ. (Institutům Scientiarum Socialium).

Na wydziale teol. istnieje 5-letnie studium na sekcjach: dogm., bibl., mor., ascet.-mist. i hist.; 3-letnie dla absolwentów 2-let-niego studium filozofii scholast. oraz seminaryjne studium teol., które nie daje uprawnień do stopni akademickich.

Na wydziale filoz. 4-letnie studium na sekcjach logiki, metafizyki, psychologii, etyki i historii; 3-letnie dla absolwentów 2-letniego studium filozofii scholast. ; 2-letnie dla zamierzających studiować teologię oraz cykliczny 2-letni kurs dla kandydatów nie ubiegających się o stopnie naukowe. Studia na wydziale prawa kan. trwają 3 lata i przeznaczone są dla kandydatów z przygotowaniem filoz.-teologicznym.

W A. wykładali także Polacy o. J. Woroniecki i o. Mieczysław A. Krąpiec oraz nadal o. Feliks Bednarski. Prace nauk. prowadzone w A. mają na celu upowszechnienie nauki kat. w duchu tomistycznym. Uniwersytet wydaje: kwartalnik nauk. „Angelicum", Annuarium internationale de rebus phi-losophiae et theologiae, którego I tom ukazał się 1924 pt. Unio thomistica (organ Unii Tomistycznej) ;

1949 wydał indeks do tomów 1-25 (1924-48); inspiratorem i pierwszym redaktorem tego czasopisma był o. Sadoc Szabó. Staraniem A. wydano m.in. Xenia thomistica (I-III, R 1923-25) z okazji 600 rocznicy kanonizacji św. Tomasza z Akwinu; od 1934 wydawane są dzieła Kajetana.

 

H. Garrastachu, Historia synopsis Institua pontificii internationalis A., R 1929; A. Walz, // Pontificio Ateneo A., R 1950; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry