Ocena brak

ANDRZEJOWSKI ANTONI

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ANDRZEJOWSKI ANTONI, ur. 1785 w Warkowiczach (Wołyń),
zm. 12 XII 1868 w Stawiszczach (Ukraina), botanik,
pamiętnikarz. Syn oficjalisty dworskiego, studiował botanikę
w Wilnie, a następnie w > Liceum Krzemienieckim autor
cennych opisów flory Ukrainy i Podola, był od ok. 1810
adiunktem katedry botaniki i zoologii w Krzemieńcu, od 1832
- na uniw. kijowskim, 1839-ok. 1856-prof. naukprzyr. liceum
w Nieżynie. Spisywany w podeszłych latach gawędziarski,
często beletryzowany pamiętnik (wyd. bezim. pt. Ramoty Starego
Detiuka o Wołyniu t. 1-4 1861-62), doprowadzony do
1832, nie grzeszy ścisłością (szczególnie chronologii), jest
natomiast znakomitą lekturą i bogatym źródłem zwł. do życia
senatorskich dworów kresowych i Krzemieńca.


Wyd. i wstęp F. Rawita-Gawroński, t. 1-3, Wil. 1914, wyd. 2 tamże
1921. Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry