Ocena brak

ANDRZEJEWO, Andrzejów

Autor /Teobald Dodano /23.05.2012

Par. w dek. czyżewskim, diec. łomżyńskiej (od 1925). Miasto A. na gruntach wsi Wronie założył 1528-34 bp płocki A. Krzycki (prawa miejskie odebrał 1869 rząd carski); parafia eryg. 1425 w diec. płockiej;

1693-1864 siedziba dekanatu; do II wojny świat. 30% mieszkańców A. wyznawało religię mojżeszową (ok. 300 osób); późnogot. kościół par., zbudowany 1526-69 z cegły, odbudowany i konsekrowany 1605 pod wezw. Wniebowzięcia NMP, przebudowany w 2. poł. XVIII w., jest cennym zabytkiem.

 

SGKP I 36-37; S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Wwa 1959; MPT II 456; W. Muller, Organizacja terytorialna diecezji płockiej w XVI-XVIII w., RH 15 (1967) z. 2, 159-166.

Do góry